Infrastruktur for intelligente transportsystemer

intelligate er svaret på etableringen av infrastruktur, smarte veier og smarte bymiljøer. Smarte veier krever høy grad av sikkerhet og overlevelse i systemene. intelligate er basert på sikker levering av strøm og fiber. intelligate er fremtidens infrastrukturanlegg for vei.

Nyheter

Åpning av Gjøvik-prosjektet

En velykket åpning av Gjøvik-prosjektet
Les mer

Kapp - prosjektet

Prosjekt sammen med Innlandet fylkeskommune på 1,5km fylkesveg på Toten.
Les mer

Gjøvik - prosjektet

Intelligate sitt første pilotanlegg. Et FoU-prosjekt sammen med Gjøvik kommune.
Les mer