Gjøvik - prosjektet

Intelligate sitt første pilotanlegg. Et FoU-prosjekt sammen med Gjøvik kommune.

Det ble etablert et samarbeid med Gjøvik kommune for å gjøre et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) med 14 stk infrastrukturmaster forsynt med to forsyninger. Anlegget er lokalisert på en gang- og sykkelsti mellom Brusvehagen og Mathias Topps veg i Gjøvik kommune. 

Lysmastene på anlegget er produsert av Lena Metall AS og tegnet av Arild Hareide. Hareide er en kjent industridesigner og tidligere sjefsdesigner for Saab.