Innovasjon

Intelligate bygger på SINTEF Manufacturing sin mangeårige forskning på aluminium. Materialvalg er viktig både med hensyn til fotavtrykk og egentskaper.

Intelligate har utviklet løsningen som gjør likestrøm mulig i samarbeid med Laje og NxTech.


2013

Grunnleggende forskning

 

Kompetansebygging

 

2015

Industrielt forskningssamarbeid
Kompetansebygging

Kompetansebygging

2017 - 2021

Kompetansebygging

Grunnleggende forskning

2017

Lena Metall kommersialiserer konseptet "Alu-Mast"

2021

Intelligate samarbeider med Lena Metall om ulike mastekonsepter i aluminium

Offentlig innkjøp for å etablere nye markeder