Hva er Intelligate?

Bærekraftig infrastruktur for fremtidens transportsystemer (ITS).

Intelligente transportsystemer krever sikker infrastruktur. Intelligate erstatter dagens infrastruktur (utstyrsforurensning) med ett anlegg, effektivt og miljøvennlig.

Intelligate er ny teknologi kombinert med miljøvennlige materialer. Løsningen er sikker i drift, medfører lavere vedlikeholdskostnader og økt trafikksikkerhet.

Intelligate erstatter tradisjonell veibelysning og legger til rette for datainnsamling og kommunikasjonsmuligheter. Stål- eller kreosotimpregnerte master byttes ut med miljøvennlige aluminiummaster. Hver mast har mulighet for redundant fiber og likestrøm hele døgnet. Slik sikres driften, feil på tilførselen fra en side resulterer ikke i nedetid på anlegget.

Ved å bruke likestrøm i stedet for vekselstrøm oppnås en rekke fordeler, blant annet at sensorer har tilgang på strøm hele døgnet og ikke behov for batterier. Intelligate medfører at det blir lengre avstand mellom strømforsyningsskapene og dermed færre strømabonnement.

Sensorhotellet Intelligate

Med tilknytning til fiber og strøm i mastene er det tallrike muligheter for innfesting av sensorer, antenner, kameraer mm. Påliteligheten til sensorene er ikke begrenset til batterikapasitet og variabel nettilgang. Den faste tilkoblingen er redundant. Dette åpner for bruk av sensorer og annet utstyr av kritisk karakter.

Hvorfor Intelligate?

Intelligate medfører mange muligheter vi bare ser konturene av i dag.

Lavere vedlikeholdskostnade

 • Sensorer for å melde strømbrudd
 • Sensorer for å melde slukket lys
 • Lys etter behov
 • Salting og brøyting etter behov
 • Måling av is og snødybde
 • Færre strømforsyningsskap
 • Automatisk telling av farkoster


Økt sikkerhet

 • Måle høyde på brøytekanter
 • Melding av glatt vei
 • Måle dekkdybde
 • Varsling av dyr i veibanen
 • Varsling av ulykker
 • Aktiv reaksjon på faresituasjoner
 • Mulighet for autonome farkoster
 • Overføring av store datamengder ved ulykker og andre kritiske situasjoner
 • Videreformidling av informasjon til underleverandører (ex. ulykke, rydding)
 • Videreformidling av informasjon til interessenter (ex. når er veien snøfri).
 • Varsle biler når det er aktivitet i fotgjengerfeltet

Økt tjenestenivå til publikum

 • Lading av elbil, sykkel etc
 • Informere om lufttemperaturer, vind, parkeringsplasser, badevannstemperaturer, pollen, værmelding mm. WIFI


Redusert miljøpåvirkning

 • Mindre salting
 • Mindre kjøring med brøytebiler etc
 • Færre uttrykninger
 • Lavere transportkostnader
 • Lavere utslipp med aluminium
 • Færre strømfrosyningsskap