Kapp - prosjektet

Prosjekt sammen med Innlandet fylkeskommune på 1,5km fylkesveg på Toten.

Etter en politisk beslutning ble det bestemt at Mjølkevegen, gjennom Kapp sentrum, skulle få ny belysning. Intelligate gikk i kontakt med Innlandet Fylkeskommune og det ble etablert et samarbeid om et FoU-prosjekt på denne strekningen. Det er totalt 40 infrastrukturmaster over en strekning på 1,5 km.