Åpning av Gjøvik-prosjektet

En velykket åpning av Gjøvik-prosjektet

Program for seminaret

 • Smarte Gjøvik v/ Gjøvik kommune
  • Presentasjon av smartbyen Gjøvik og samarbeid med nærlingsliv og forskning for å utvikle fremtidens smarte og bærekraftige løsninger
 • intelligate - Infrastruktur for intelligente transportsystemer v/ intelligate og Laje Innlandet
  • Bli kjent med intelligate og den nyskapende tekniske løsningen som nå er installert på Gjøvik.
 • Datek City - Connected
  • Styringssytem for IoT og gatelys. Muligheter for itnegrasjon av smarte sensorer.
 • Signify
  • LED-belysning og mulighetene med likestrømsarmaturer.
 • Aluminium - klimavennlig og bærekraftig v/ SINTEF Manufacturing
  • Innovativ bruk av aluminium som materiale i gatelysanlegg, og hvoran dette kan gi klimagevinster.
 • Regelverk om bruk av likestrøm
  • Hvilke regler gjelder for bruk av likestrøm i gatelysanlegg?

I forkant av prosjektet ble det holdt et seminar. Deltakerne på seminaret var følgende bedrifter:

 • Gjøvik kommune
 • Innlandet Fylkeskommune
 • Eltek
 • Laje
 • Signify
 • Ringsaker kommune
 • Satema
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Nxtech
 • Fagskolen Innlandet
 • REN
 • Total Innovation
 • Nye Veier
 • Lena Metall
 • Topro
 • Datek
 • Innovasjon Norge
 • Sintef